The DEMPAN Group of Companies has operated in the Polish market since 1980. We are a longterm, tried and tested partner of a number of domestic and international companies.
More info
s
Polski

DH300 – Zawór nadmiarowo-upustowy ( priorytetu)

DH300 – Zawór nadmiarowo-upustowy ( priorytetu)
Zawór priorytetu DH 300, zamontowany na instalacji wewnętrznej przeciwpożarowej po wykryciu spadku ciśnienia w instalacji poniżej nastawionego ciśnienia na zaworze, automatycznie odcina zasilanie wody do instalacji bytowej.
Załączniki
No. Document type (Language) File name File size
1. Aplikacja suchy pion DHwariant1 Model PDF Aplikacja suchy pion DHwariant1 Model.pdf 38 KB