Alwa-Comfort (V18xx) Zawór równoważący w cyrkulacji poziomej ciepłej wody użytkowej

Alwa-Comfort (V18xx) Zawór równoważący w cyrkulacji poziomej ciepłej wody użytkowej
Zawór Alwa-Comfort jest stosowany jako zawór dławiący do równoważenie hydraulicznego w poziomych instalacjach ciepłej wody użytkowej. Dzięki małemu przepływowi < 0.1 m3/h, zawory Alwa-Comfort mogą być montowane na poziomych przewodach oraz w układach z małą cyrkulacją. Tego typu zastosowania występują szczególnie tam, gdzie wymagane są ostre warunki higieniczne lub z uwagi na komfort użytkownika, który oczekuje natychmiastowej ciepłej wody w punkcie poboru. Aby zachować równoważenie hydrauliczne, zawór posiada stałą nastawę temperatury. Zawór otwiera i zamyka przepływ w funkcji temperatury w poziomych odcinkach cyrkulacji. Zgodnie z wymaganiami DVGW arkusz W554 zawór Alwa-Comfort zachowuje poprawne działanie przy dezynfekcji instalacji powyżej 70 C.
Zawór stosowany do równoważenia hydraulicznego w instalacjach z ciepłą wodą użytkową