DDS76 Presostat ciśnienia różnicowego

DDS76 Presostat ciśnienia różnicowego