The DEMPAN Group of Companies has operated in the Polish market since 1980. We are a longterm, tried and tested partner of a number of domestic and international companies.
More info
s
Polski

4 Urządzenia do instalacji przeciwpożarowych

4.3 Nawadnianie suchych pionów

1. DH300 – Zawór nadmiarowo-upustowy ( priorytetu)
Zawór priorytetu DH 300, zamontowany na instalacji wewnętrznej przeciwpożarowej po wykryciu spadku ciśnienia w instalacji poniżej nastawionego ciśnienia na zaworze, automatycznie odcina zasilanie wody do instalacji bytowej.
read more...