The DEMPAN Group of Companies has operated in the Polish market since 1980. We are a longterm, tried and tested partner of a number of domestic and international companies.
More info
Polski

NK295C Zespół napełniający do systemów grzewczych

NK295C Zespół napełniający do systemów grzewczych
Zespół napełniający NK295S stosowany jest do napełniania i uzupełniania zamkniętych systemów grzewczych zgodnie z normą DIN EN 12828:2003. Zespół napełniający może być zamontowany bezpośrednio na zasilaniu wody pitnej zgodnie z normą EN 1717. Zespół składa się z zaworu antyskażeniowego z zabezpieczeniem CA, regulatora ciśnienia i 2 zaworów odcinających.