The DEMPAN Group of Companies has operated in the Polish market since 1980. We are a longterm, tried and tested partner of a number of domestic and international companies.
More info
s
Polski

5 HVAC – Klimatyzacja, Wentylacja

5.3 Presostaty

1. DCM Presostat do cieczy i gazów
read more...
2. DPS Presostat różnicowy do gazów
read more...
3. DWR Presostaty do gorącej wody, pary, gazów, paliw
read more...
4. DCMV - Presostaty do cieczy i gazów
read more...
5. DDCM Presostaty różnicowe do cieczy i gazów
read more...
6. DGM - Presostaty do gazu
read more...
7. DNM - Presostaty do cieczy i gazów
read more...
8. DNS - Presostaty do cieczy i gazów
read more...
9. DPTE - Przetworniki ciśnienia różnicowego, bez wyświetlacza
read more...
10. DWAM - Presostaty do gorącej wody i pary
read more...
11. PSHDB - Elektroniczne presostaty różnicowe z wyświetlaczem
read more...
12. PSHDM - Elektroniczne presostaty różnicowe z wyświetlaczem,
read more...
13. PSHRB - Elektroniczne presostaty z wyświetlaczem
read more...
14. PST - Elektroniczne presostaty z przetwornikiem i wyświetlaczem
read more...
15. PTE - Przetworniki ciśnienia
read more...
16. PTHDB - Przetworniki ciśnienia różnicowego z wyświetlaczem
read more...
17. PTHRB - Przetworniki ciśnienia z wyświetlaczem
read more...
18. PTHRV - Przetworniki ciśnienia z wyświetlaczem
read more...
19. PTSDB - Przetworniki ciśnienia różnicowego bez wyświetlacza
read more...
20. PTSDM - Przetworniki ciśnienia różnicowego bez wyświetlacza
read more...
21. PTSRB - Przetworniki ciśnienia bez wyświetlacza
read more...
22. PTSRV - Przetworniki ciśnienia bez wyświetlacza
read more...
23. SDBAM - Presostaty z blokadą wewnętrzną
read more...
24. VCM095 - Presostaty podciśnieniowy
read more...
25. VNM - Presostaty podciśnieniowy
read more...
26. VNS - Presostaty do cieczy i gazów
read more...