The DEMPAN Group of Companies has operated in the Polish market since 1980. We are a longterm, tried and tested partner of a number of domestic and international companies.
More info
s
Polski

SDC9-21 - Sterowanie węzłem cieplnym z 1 ob. bezpośrednim c.o., ob. c.w.u. z wymiennikiem

Regulator węzła cieplnego z zaworem regulacyjnym sieciowym na powrocie w obiegu pierwotnym wymiennika
Pogodowa regulacja temperatury wody zasilającej dla systemu ogrzewania grzejnikowego i wymiennikowego
Przygotowanie ciepłej wody użytkowej według zasady warstwowego napełniania zasobnika z zewnętrznym wymiennikiem ciepła
Obieg grzewczy pompowy 1 obieg
Ciepła woda użytkowa 2 pompy, 2 czujniki
Pompa cyrkulacyjna 1
Węzeł cieplny 1 zawór
appl-smile-0504ge51
Funkcje
Podstawowe funkcje zakodowane w niezmienialnym programie wewnętrznym regulatora
Wszystkie parametry są fabrycznie zdefiniowane jako podstawowe ustawienia dla określonej aplikacji. W razie potrzeby możliwa jest zmiana fabrycznych ustawień
Wszystkie wyjścia przekaźnikowe mogą być testowane ręcznie
Zakres regulacji
Sterowanie temperaturą zasilania w obiegu grzewczym poprzez zawór regulacyjny sieciowy na powrocie
Zmienne lub stałe maksymalne ograniczenie temperatury sieciowej wody powrotnej
Ograniczenie minimalnego skoku zaworu regulacyjnego w celu dokładnego pomiaru przepływów pełzających
Zabezpieczenie przed odkładaniem się kamienia w wymienniku
Stałe maksymalne ograniczenie temperatury sieciowej wody powrotnej przy ładowaniu zasobnika c.w.u.
Obieg grzewczy
Programy czasowe dzienne, tygodniowe i okresowe dla obiegu grzewczego
Ograniczenie temperatury maks./min. wody zasilającej w obiegu
Funkcja zabezpieczenia przed zamarzaniem
Optymalizacja fazy podgrzewania i obniżenia nocnego
Załączanie pompy według zapotrzebowania
Wymuszony tryb pracy pompy
Sterowanie obiegiem c.w.u.
Programy dzienne i tygodniowe dla pompy ładującej i cyrkulacyjnej
Program dezynfekcji przeciwko bakteriom Legionelli
Różne tryby priorytetu ciepłej wody użytkowej: bezwzględny, warunkowy i równoległy
Wybieg pompy w celu zabezpieczenia zasobnika przed zbyt dużym rozwarstwieniem temperatury
Rozbudowa systemu
Możliwość połączenia w system do 5 regulatorów SDC, z zastosowaniem jednego czujnika temperatury zewnętrznej
Komunikacja
Informacje przesyłane są po magistrali bus
Maksymalna odległość do 100 m
Pomiędzy regulatorami SDC informacje przesyłane są po magistrali bus
Sygnalizacja alarmów
Regulator powiadamia na wyświetlaczu o występującym błędzie np. zbyt długi czas osiągania temperatury, zwarciu lub przerwaniu przewodu czujnika.
Zastosowanie regulatora Smile SDC
Typ
_Hy0504  
Regulator
OpisTyp
Regulator z naścienną podstawą montażowąSDC9-21N
Czujniki
OpisTyp
Czujnik temperatury zewnętrznejAF20
Czujnik temperatury wody (przylgowy) WF, VE1, VFB (3)VF20A
Czujnik temperatury c.w.u (bez pochwy) SF, VE2 (2)KTF20
Zalecany
OpisTyp
Zdalny moduł pomieszczeniowy z nastawnikiem i czujnikiemSDW10EE
Elementy opcjonalne i zamienne
OpisTyp
Zanurzeniowy czujnik temperatury wody zasilającej obiegu mieszającego (zamiast VF20A)VF20T
Zanurzeniowy czujnik temperatury c.w.u. z pochwą ze stali nierdzewnej (zamiast KTF20)VF20LN
Moduł pomieszczeniowy z wyświetlaczem, wbudowany czujnik temperatury, możliwości zmiany programu czasowego dla obiegu grzewczego, odczyt parametrów systemu (zamiast SDW10)SDW30N
Obudowa do zabudowy w szafieSCS-12
Podstawa montażowa do zabudowy naściennejSWS-12
Zabezpieczenie STB
OpisTyp
Termostat bezpieczeństwa, zanurzeniowy, zakres 60...1300C, reset ręcznySTB1