2.4 Armatura antyskażeniowa

2.4.1 BA - Izolatory przepływu zwrotnego

1. BA295S, Izolator przepływu zwrotnego z obniżoną strefą ciśnienia z możliwością nadzoru
Izolatory przepływu zwrotnego z obniżoną strefą ciśnienia BA295S służą do ochrony systemów wody pitnej przed możliwością skażenia spowodowaną zalewarowaniem zwrotnym lub ciśnieniowym przepływem zwrotnym. Izolatory BA295S mogą być stosowane...
więcej...
2. BA295S-LFA - Izolator przepływu zwrotnego z obniżoną strefą ciśnienia z możliwością nadzoru ( bezołowiowe)
Izolatory przepływu zwrotnego z obniżoną strefą ciśnienia BA295S-LFA ( bezołowiowe) służą do ochrony systemów wody pitnej przed możliwością skażenia spowodowaną zalewarowaniem zwrotnym lub ciśnieniowym przepływem zwrotnym. Izolatory BA295S...
więcej...
3. BA295I Izolator przepływu zwrotnego ze stali nierdzewnej
Izolator przepływu BA295I stosowany jest w celu ochrony instalacji wody pitnej przed zwrotnym przepływem, ciśnieniem lub zalewarowaniem. Izolator zapewnia ochronę cieczy do 4 kategorii włącznie wg EN 1717. Zawór stosowany w budynkach mieszkalnych,...
więcej...
4. BA 295STN - A Izolator przepływu zwrotnego do stojaków hydrantowych z przyłączem na wąż hydrantowy
Izolator przepływu BA 295 STN jest stosowany do ochrony instalacji wody pitnej przed zwrotnym przepływem, ciśnieniem lub zalewarowaniem. Izolator jest stosowany do zabezpieczenia tymczasowego poboru wody poprzez stojak hydrantowy podczas imprez...
więcej...
5. BA298I-F Izolator przepływu zwrotnego kołnierzowy, wykonanie przemysłowe
Izolator przepływu BA298I stosowany jest w celu ochrony instalacji wody pitnej przed zwrotnym przepływem, ciśnieniem lub zalewarowaniem. Izolator zapewnia ochronę cieczy do 4 kategorii włącznie wg EN 1717. Ze względu na konstrukcję zaworu (wszystkie...
więcej...
6. BA300 Izolator przepływu zwrotnego, kołnierzowy
Izolator przepływu BA298 stosowany jest w celu ochrony instalacji wody pitnej przed zwrotnym przepływem, ciśnieniem lub zalewarowaniem. Izolator zapewnia ochronę cieczy do 4 kategorii włącznie wg EN 1717. Odpowiada to konstrukcji typu 2 wg normy...
więcej...

2.4.2 CA - Izolatory przepływu zwrotnego

7. CA295 Izolator przepływu zwrotnego
zolator przepływu CA295 stosowany jest w celu ochrony instalacji wody pitnej przed zwrotnym przepływem, ciśnieniem lub zalewarowaniem. Izolator zapewnia ochronę cieczy do 3 kategorii włącznie wg EN 1717.
więcej...

2.4.3 GA - Rozłączniki bezpośredniego działania

8. GA-R295 Rozłącznik bezpośredniego działania, gwintowany
Rozłącznik R295 stosowany jest w celu ochrony instalacji wody pitnej przed możliwością skażenia zgodnie z wymogami normy EN 1717 "Wymagania techniczne instalacji wody pitnej". Zadaniem rozłącznika jest ochrona instalacji wody pitnej przed możliwością...
więcej...
9. GA-R295P-F Rozłącznik bezpośredniego działania, kołnierzowy
Rozłącznik R295 stosowany jest w celu ochrony instalacji wody pitnej przed możliwością skażenia zgodnie z wymogami normy EN 1717 "Wymagania techniczne instalacji wody pitnej". Zadaniem rozłącznika jest ochrona instalacji wody pitnej przed możliwością...
więcej...

2.4.4 GB - Rozłączniki hydraulicznego działania

10. GB-R295H Rozłącznik hydraulicznego działania, gwintowany
Rozłączniki hydraulicznego działania GB-R295H służą do ochrony systemów wody pitnej przed możliwością skażenia spowodowaną zalewarowaniem zwrotnym lub ciśnieniowym przepływem zwrotnym. Budowa GA-R295H jest zgodna z zaleceniami konstrukcyjnymi...
więcej...
11. GB-R295HP-F Rozłącznik hydraulicznego działania, kołnierzowy
Rozłączniki hydraulicznego działania GB-R295HP służą do ochrony systemów wody pitnej przed możliwością skażenia spowodowaną zalewarowaniem zwrotnym lub ciśnieniowym przepływem zwrotnym. Budowa GA-R295HP jest zgodna z zaleceniami konstrukcyjnymi...
więcej...
12. GBR295-SA Rozłącznik hydraulicznego działania wzbudzany elektrycznie, gwintowany
Rozłączniki hydraulicznego działania GB-R295HP służą do ochrony systemów wody pitnej przed możliwością skażenia spowodowaną zalewarowaniem zwrotnym lub ciśnieniowym przepływem zwrotnym. Budowa GA-R295HP jest zgodna z zaleceniami konstrukcyjnymi...
więcej...
13. GB-R295SP-F Rozłącznik hydraulicznego działania wzbudzany elektrycznie, kołnierzowy
Rozłączniki hydraulicznego działania GB-R295HP służą do ochrony systemów wody pitnej przed możliwością skażenia spowodowaną zalewarowaniem zwrotnym lub ciśnieniowym przepływem zwrotnym. Budowa GA-R295HP jest zgodna z zaleceniami konstrukcyjnymi...
więcej...

2.4.5 EA - Zawory zwrotne antyskażeniowe

14. EA-RV277 Zawór zwrotny antyskażeniowy z możliwością nadzoru
Zawór RV277 jest szczególnie zalecany do stosowania razem z regulatorami ciśnienia i filtrami montowanymi za wodomierzem na głównym przyłączu zasilania wody. Zawór może być montowany bezpośrednio na wyjściu wodomierza lub zaworu odcinającego...
więcej...
15. EA-RV280 Zawór zwrotny antyskażeniowy z możliwością nadzoru
Zawór zwrotny RV 280 stosowany jest w instalacjach przemysłowych, użyteczności publicznej i innych, które muszą być zabezpieczone przed zwrotnym przepływem, ciśnieniem lub zalewarowaniem. Zawór ten chroni przed przepływem wstecznym np. z urządzeń...
więcej...
16. EA-RV281 Zawór zwrotny antyskażeniowy z możliwością nadzoru
Zawór zwrotny RV 281 stosowany jest w instalacjach przemysłowych, użyteczności publicznej i innych, które muszą być zabezpieczone przed zwrotnym przepływem, ciśnieniem lub zalewarowaniem. Zawór ten chroni przed przepływem wstecznym np. z urządzeń...
więcej...
17. EA-RV283S Zawór zwrotny antyskażeniowy z możliwością nadzoru, kołnierzowy
Zawór zwrotny RV283S stosowany jest w instalacjach przemysłowych, użyteczności publicznej i innych, które muszą być zabezpieczone przed zwrotnym przepływem, ciśnieniem lub zalewarowaniem. Zawór ten chroni przed przepływem wstecznym np. z urządzeń...
więcej...
18. EA-RV284 Zawór zwrotny antyskażeniowy z możliwością nadzoru
Zawór zwrotny RV284 może być montowany bezpośrednio na wyjściu wodomierza. Chroni przed przepływem wstecznym do instalacji zasilania np. z instalacji wodnej do sieci zasilania wody. Może być również stosowany w instalacjach przemysłowych,...
więcej...