DU146 M Różnicowy zawór upustowy dla systemów ciepłowniczych

DU146 M Różnicowy zawór upustowy dla systemów ciepłowniczych
Różnicowy zawór upustowy DU146M utrzymuje ciśnienie wytwarzane przez pompę w instalacjach grzewczych na stałym poziomie i redukuje hałas wywołany przepływem wody, zwłaszcza na skutek dławienia tego przepływu przez zawory grzejnikowe. Dzięki swojej funkcji upuszczania wody zasilającej na powrót powoduje podwyższenie temperatury wody powracającej do kotła, a tym samym zmniejsza korozję kotła wywołaną kondensacją wody z gazów spalinowych. W układach regulacji temperatury zasilania na temperaturę zewnętrzną przy zamkniętych zaworach grzejnikowych zapewnia stałą cyrkulację wody przez czujniki umieszczony na przewodzie zasilającym. Ponadto przy cyrkulacyjnych ogrzewaczach gazowych zapewnia - nawet przy zamkniętych zaworach grzejnikowych - minimalny przepływ wody cyrkulacyjnej.
Materiały korpus i elementy złączne z mosiądzu, kołpak sprężyny i grzyb zaworu z tworzywa, sprężyna ze stali nierdzewnej, uszczelnienie z EPDM
Korpus kątowy
Medium woda lub woda/glikol wg VDI 2035
Maks. temp. medium 130 oC
Maks. ciśnienie 16 bar
Ciśnienie różnicowe - zakres nastawy 0,05 ... 0,5 bar
Typ przyłącza gwinty wewnętrzne
Dodatkowy opis specjalna wersja dostępna na życzenie
Opis produktuTyp
Przepływ V = 3 m3/godz.DU146M-3/4A  PDF
Przepływ V = 10 m3/godz.DU146M-11/4A  PDF
Załączniki
L.p. Typ dokumentu (wersja) Nazwa pliku Rozmiar
1. Instrukcja montażu PDF DU146-m-pl01r1120.pdf 750 KB
2. Karta katalogowa PDF DU146M -k-pl01r1020.pdf 2028 KB