DU146 Różnicowy zawór upustowy

DU146 Różnicowy zawór upustowy
Różnicowy zawór upustowy DU146 utrzymuje ciśnienie wytwarzane przez pompę w instalacjach grzewczych na stałym poziomie i redukuje hałas wywołany przepływem wody, zwłaszcza na skutek dławienia tego przepływu przez zawory grzejnikowe. Dzięki swojej funkcji upuszczania wody zasilającej na powrót powoduje podwyższenie temperatury wody powracającej do kotła, a tym samym zmniejsza korozję kotła wywołaną kondensacją wody z gazów spalinowych. W układach regulacji temperatury zasilania na temperaturę zewnętrzną przy zamkniętych zaworach grzejnikowych zapewnia stałą cyrkulację wody przez czujniki umieszczony na przewodzie zasilającym. Ponadto przy cyrkulacyjnych ogrzewaczach gazowych zapewnia - nawet przy zamkniętych zaworach grzejnikowych - minimalny przepływ wody cyrkulacyjnej.
Materiały korpus i elementy złączne z mosiądzu, kołpak sprężyny i grzyb zaworu z tworzywa, sprężyna ze stali nierdzewnej, uszczelnienie z EPDM
Korpus kątowy
Medium woda lub woda/glikol wg VDI 2035
Maks. temp. medium 110 oC
Maks. ciśnienie 3 bar
Ciśnienie różnicowe - zakres nastawy 0,05 ... 0,5 bar
Typ przyłącza gwinty wewnętrzne
Dodatkowy opis specjalna wersja dostępna na życzenie
Opis produktuTyp
W instalacjach grzewczych do ok. 70 kW (60.000 kcal/h)DU146-3/4A  PDF
W instalacjach grzewczych do ok. 232 kW (200.000 kcal/h)DU146-11/4A  PDF
Akcesoria
OpisTyp
Zespół wskaźnika zawiera: rurkę wskaźnika, wewnętrzną rurkę, sprężynę, tłoczek wskaźnika i 5 szt. uszczelek O'ringDU146AH-A
Załączniki
L.p. Typ dokumentu (wersja) Nazwa pliku Rozmiar
1. Instrukcja montażu PDF DU146-m-pl01r1120.pdf 750 KB
2. Karta katalogowa PDF DU146 -k-pl01r1020.pdf 2130 KB