Nawigacja: Honeywell » Woda » Filtry

2.1 Filtry

2.1.1 Filtry do wody

1. FF06 Filtr drobnosiatkowy z opłukiwaniem
Filtr do wody FF06 należy do filtrów z tzw. opłukiwaniem siatki filtracyjnej. Filtr ten zapewnia ciągłe filtrowanie wody zatrzymując na siatce filtracyjnej zanieczyszczenia tj. rdza, piasek, strzępy konopii itp. Otwierając zawor kulowy w dolnej...
więcej...
2. F74CS Filtr do wody z płukaniem wstecznym z przyłączem obrotowym
Filtr F74CS z płukaniem wstecznym zapewnia ciągły dopływ przefiltrowanej wody podczas oczyszczania siatki filtracyjnej w procesie płukania. Filtr drobnosiatkowy zatrzymuje ciała obce jak na przykład drobiny rdzy, strzępki konopi, ziarna piasku...
więcej...
3. F74CS Filtr do wody z płukaniem wstecznym z przyłączem obrotowym – DN40 – DN50
Filtry z płukaniem wstecznym F74CS/FN74CS zapewniają dopływ przefiltrowanej wody nawet podczas ich oczyszczania. Wkład drobnosiatkowy zatrzymuje na siatce filtracyjnej zanieczyszczenia tj. rdzę, piasek, strzępy konopi itp. obniżając prawdopodobieństwo...
więcej...
4. F76S Filtr do wody z płukaniem wstecznym
Filtr do wody z płukaniem wstecznym F76S zapewnia ciągły dopływ przefiltrowanej wody nawet podczas procesu oczyszczania siatki filtrującej. Filtr drobnosiatkowy zatrzymuje ciała obce tj. drobiny rdzy, strzępy konopii, ziarna piasku itp. Wszystkie...
więcej...
5. F78TS-F Kołnierzowy filtr do wody z płukaniem wstecznym
Zastosowanie filtra umożliwia usunięcie mechanicznych zanieczyszczeń tj. cząstki rdzy, strzępy konopii, piasek. Zgodnie z normą DIN 1988, Część 2 filtr może być zamontowany w instalacji wody pitnej ze stali lub tworzywa, bezpośrednio za w...
więcej...

2.1.2 Filtry do wody z regulatorem ciśnienia

6. FK06 Filtr drobnosiatkowy z opłukiwaniem, z regulatorem ciśnienia
Filtr do wody FK06 należy do filtrów z tzw. opłukiwaniem siatki filtracyjnej. Filtr ten zapewnia ciągłe filtrowanie wody zatrzymując na siatce filtracyjnej zanieczyszczenia tj. rdza, piasek, strzępy konopii itp. Otwierając zawór kulowy w dolnej...
więcej...
7. FK74CS Filtr do wody z regulatorem ciśnienia z płukaniem wstecznym z przyłączem obrotowym
Stacja filtrująco-regulacyjna FK74CS składa się z filtra z płukaniem wstecznym i regulatora ciśnienia. Filtr zapewnia ciągły dopływ przefiltrowanej wody z jednoczesnym utrzymaniem stałego ciśnienia w instalacji wewnętrznej. Filtr drobnosiatkowy...
więcej...
8. HS10S Stacja filtrująco-redukcyjna z płukaniem wstecznym
Stacja filtrująco-redukcyjna HS10S składa się z zaworu zwrotnego z króćcem pomiarowym, filtra drobnosiatkowego z płukaniem wstecznym, regulatora ciśnienia i zaworu odcinającego. Stacja zapewnia ciągłe zasilanie przefiltrowanej wody. Filtr drobnosiatkowy...
więcej...

2.1.3 Filtry skośne

9. FY30 Filtr skośny gwintowany
Filtry FY30 przeznaczone są do instalacji domowych i przemysłowych. Zabezpieczają one instalacje i znajdujące się w nich urządzenia przed uszkodzeniem i zniszczeniem spowodowanym korozją ciał obcych tj. resztki spawalnicze, materiały uszczelniające,...
więcej...
10. FY32 Filtr skośny gwintowany
Filtry FY32 przeznaczone są do instalacji domowych i przemysłowych. Zabezpieczają one instalacje i znajdujące się w nich urządzenia przed uszkodzeniem i zniszczeniem spowodowanym korozją ciał obcych tj. resztki spawalnicze, materiały uszczelniające,...
więcej...
11. FY69P Filtr skośny kołnierzowy PN16
FIltr FY69P przeznaczony jest do instalacjii przemysłowych oraz w ograniczonym zakresie do centralnego systemu zasilania wody. Zabezpieczają one instalacje i znajdujące się w nich urządzenia przed uszkodzeniem i zniszczeniem spowodowanym korozją...
więcej...
12. FY71P Filtr skośny kołnierzowy PN40
Filtr FY71P przeznaczony jest do instalacjii przemysłowych oraz w ograniczonym zakresie do centralnego systemu zasilania wody. Zabezpieczają one instalacje i znajdujące się w nich urządzenia przed uszkodzeniem i zniszczeniem spowodowanym korozją...
więcej...

2.1.4 Automaty czasowe do filtrów

13. Z11S Automat do płukania wstecznego
Automat do płukania wstecznego Z11S zapewnia w pełni automatyczne czyszczenie filtrów oraz filtrów z regulatorem z płukaniem wstecznym. Częstotliwość płukania jest ustawiana na jedną z 16 wartości w zakresie od 4 minut do 3 miesięcy. Automat...
więcej...
14. Z11AS Automat do płukania wstecznego filtrów kołnierzowych
Automat do płukania wstecznego Z11AS zapewnia w pełni automatyczne czyszczenie filtrów z płukaniem wstecznym z przyłączem kołnierzowym typu F76S-F. Częstotliwość płukania jest ustawiana na jedną z 16 wartości w zakresie od 4 minut do 3 miesięcy....
więcej...
15. Z74A Automat do płukania wstecznego
Automat do płukania wstecznego Z74A zapewnia w pełni automatyczne czyszczenie filtrów oraz filtrów z regulatorem z płukaniem wstecznym. Możliwość wyboru częstotliwości płukania jedną z 16 wartości w zakresie od 4 minut do 3 miesięcy. Automat...
więcej...
16. Z74S Automat do płukania wstecznego
Automaty do płukania wstecznego Z74S zapewniają w pełni automatyczne czyszczenie filtrów oraz filtrów z regulatorem ciśnienia z płukaniem wstecznym. Połączenie bagnetowe z filtrem ułatwia montaż automatu.Automat posiada mechanizm blokujący,...
więcej...
17. Z74S-AN Automat czasowy do filtrów F74CS, FN74CS
Automat czasowy Z74S-AN przeznaczony jest do automatycznego czyszczenia filtrów typ F74CS, FN74CS oraz filtrów z regulatorami ciśnienia typ FK74CS, FKN74CS. Połączenie bagnetowe umożliwia montaż automatu na filtrze bez dodatkowych narzędzi. Możliwość...
więcej...

2.1.5 Akcesoria do filtrów

18. DDS76 Presostat ciśnienia różnicowego
Presostat ciśnienia różnicowego DDS76 nadzoruje funkcję płukania wstecznego filtrów F76S oraz F78TS na podstawie pomiaru różnicy ciśnienia wlotowego i wylotowego określonego za pomocą pokrętła przełącznika. Wymagana jest instalacja automatu...
więcej...