VV300 – Zawór pierwszeństwa kołnierzowy

VV300 – Zawór pierwszeństwa kołnierzowy
Zawór pierwszeństwa VV300, automatycznie odcina dopływ wody do instalacji socjalno-bytowej tylko w przypadku gdy ciśnienie w instalacji ppoż. spadnie poniżej ustawionej wartości.

VV300 – Zawór pierwszeństwa

Zawór pierwszeństwa VV300 jest kombinacją regulatora i ogranicznika ciśnienia. Jest stosowany do zapewnienia priorytetu zaopatrzenia w wodę pitną szczególnie ważnych części instalacji. Pozostałe części instalacji są zasilane tylko w przypadku wystarczającej ilości wody pitnej. Dodatkowo część niskociśnieniowa instalacji jest chroniona przed nadmiernym wzrostem ciśnienia. Zwarta zabudowa sprawia, że nadaje się on idealnie do zastosowania w miejscach o ograniczonej przestrzeni np. w kanałach. Stosowanie zaworu pierwszeństwa zabezpiecza przed uszkodzeniami z powodu nadmiernego ciśnienia. Nastawione ciśnienie pozostaje stałe nawet przy dużych wahaniach na wejściu.

Medium woda
Materiał korpusu żeliwo sferoidalne GGG40
Wykończenie powierzchni powlekana proszkowo
Typ przyłącza kołnierzowe
Maks. temp. medium 80°C
Ciśnienie stat. PN16
Min. ciśnienie wejściowe 0,7 bar
Dodatkowy opis
  • ciśnienie wejściowe, zawór pilotowy CX-PS 1 - 12 bar.
  • ciśnienie wyjściowe, zawór pilotowy CX-PR 1 - 12 bar.
  • duży przepływ
  • wysoka dokładność regulacji
  • powlekany proszkiem wewnątrz i na zewnątrz - proszek jest fizjologicznie i toksycznie bezpieczny
  • wbudowany obwód regulacji i zawory kulowe

Zastosowanie

Praca w warunkach normalnych:
Zawór pierwszeństwa VV jest otwarty i pracuje jak regulator ciśnienia utrzymując ciśnienie w instalacji wodociągowej bytowo-gospodarczej na stałym poziomie niezależnie od wahań ciśnienia wejściowego.

Praca w warunkach pożaru:
W przypadku pożaru, jeśli w wewnętrznej instalacji hydrantowej w wyniku poboru wody do celów gaśniczych nastąpi spadek ciśnienia, zawór pierwszeństwa VV natychmiast odcina wodę do instalacji wodociągowej bytowo-gospodarczej. W ten sposób jedynie wewnętrzna instalacja hydrantowa ma zasilanie w wodę.

Zaletą tego rozwiązania jest automatyczna możliwość odcięcia instalacji bytowo-gospodarczej, brak konieczności dostarczenia energii elektrycznej oraz fakt, iż przy pracy w normalnych warunkach zawór jest bezczynny tylko pracuje jako reduktor ciśnienia w instalacji wodociągowej bytowo-gospodarczej.

Załączniki
L.p. Typ dokumentu (wersja) Nazwa pliku Rozmiar
1. Instrukcja montażu PDF VV300 -instrukcja montażu-pl01r1220.pdf 1356 KB
2. Instrukcja obsługi i uruchomienia PDF VV300-instrukcja obsługi -pl01r1020.pdf 1534 KB
3. Karta katalogowa PDF VV300-k-pl01r0522.pdf 1325 KB