Nowoczesne układy kontroli i regulacji S 300

W podziemiach kopalń dla prowadzenia bezpiecznej eksploatacji kopalin utrzy­muje się sieć rurociągów. Doprowadza się nimi wodę (i inne media) do głównych wyrobisk górni­czych z przeznaczeniem technologicznym m.in. do zraszania pyłu węglowego podczas urabiania i transportu urobku, chłodzenia niektórych urządzeń, np. silników elektrycznych, noży skrawających w kombajnach ścianowych i chodnikowych oraz jako zabezpieczenie przeciwpożarowe. Z uwagi na to, że urządzenia maszynowe w celu prawidłowego i bezawaryjnego działania są przystosowane do przyjmowania wody o określonym zakresie ciśnienia, konieczne jest utrzymanie w sieci rurociągów odpowiedniej jego wartości. Zgodnie z przepisami w kopalniach jako optymalną wysokość ciśnie­nia wody i wydatku w sieci rurociągów przyjęto wartość ciśnienia 1,6MPa przy wydatku 0,6m3/minutę
Załączniki
L.p. Typ dokumentu (wersja) Nazwa pliku Rozmiar
1. S 300 PDF S-300-secure.pdf 254 KB