Grupa PRZEDSIĘBIORSTW DEMPAN działa na polskim rynku od 1980 roku. Jest wieloletnim sprawdzonym partnerem szeregu firm polskich i zagranicznych.
Więcej info
s
Polski

3.1 Urządzenia dla górnictwa ( certyfikat KOMAG )

3.1.1 Regulatory ciśnienia DR300/G

1. Regulatory ciśnienia DR300/G
Regulatory ciśnienia DR300/G spełniają wymagania norm zharmonizowanych z Dyrektywą ATEX dla stosowania w zakładach górniczych, w przestrzeniach zagrożonych wybuchem metanu i pyłu węglowego,
więcej...

3.1.2 Zawory bezpieczeństwa SV300/G

2. Zawory bezpieczeństwa SV300/G
Zawory bezpieczeństwa SV300/G spełniają wymagania norm zharmonizowanych z Dyrektywą ATEX dla stosowania w zakładach górniczych, w przestrzeniach zagrożonych wybuchem metanu i pyłu węglowego,
więcej...

3.1.3 Zawory napełniające FV300/G

3. Zawory napełniające FV300/G
Zawory napełniające FV300/G spełniają wymagania norm zharmonizowanych z Dyrektywą ATEX dla stosowania w zakładach górniczych, w przestrzeniach zagrożonych wybuchem metanu i pyłu węglowego,
więcej...

3.1.4 Nowoczesne układy kontroli i regulacji

4. Nowoczesne układy kontroli i regulacji S 300
W podziemiach kopalń dla prowadzenia bezpiecznej eksploatacji kopalin utrzy­muje się sieć rurociągów. Doprowadza się nimi wodę (i inne media) do głównych wyrobisk górni­czych z przeznaczeniem technologicznym m.in. do zraszania pyłu węglowego...
więcej...