SDC12-31 - Sterowanie węzłem cieplnym z 2 zaworami sieciowymi, 1 ob. bezpośrednim, c.w.u.

Regulator węzła cieplnego z 2 zaworami sieciowymi na powrocie strony pierwotnej wymienników
Pogodowa regulacja temperatury wody zasilającej dla systemów ogrzewania grzejnikowego, wymiennikowego oraz systemów ogrzewania podłogowego
Przygotowanie ciepłej wody użytkowej poprzez stałe sterowanie wymiennikiem zewnętrznym
Obieg grzewczy pompowy 1 obieg
Ciepła woda użytkowa wstępna kontrola, 2 pompa, 2 czujniki
Węzeł cieplny 2 zawory
appl-smile-512ge51
Funkcje
Podstawowe funkcje zakodowane w niezmienialnym programie wewnętrznym regulatora
Wszystkie parametry są fabrycznie zdefiniowane jako podstawowe ustawienia dla określonej aplikacji. W razie potrzeby możliwa jest zmiana fabrycznych ustawień
Wszystkie wyjścia przekaźnikowe mogą być testowane ręcznie
Zakres regulacji
Sterowanie temperaturą zasilania w obiegu grzewczym poprzez zawór regulacyjny sieciowy na powrocie
Zmienne lub stałe maksymalne ograniczenie temperatury sieciowej wody powrotnej
Ograniczenie minimalnego skoku zaworu regulacyjnego w celu dokładnego pomiaru przepływów pełzających
Zabezpieczenie przed odkładaniem się kamienia w wymienniku
Stałe ograniczenie maksymalnej temperatury powrotu wody sieciowej podczas ładowania zasobnika
Obieg grzewczy
Programy czasowe dzienne, tygodniowe i okresowe dla obiegu grzewczego
Ograniczenie temperatury maks./min. wody zasilającej w obiegu
Funkcja zabezpieczenia przed zamarzaniem
Optymalizacja fazy podgrzewania i obniżenia nocnego
Załączanie pompy według zapotrzebowania
Wymuszony tryb pracy pompy
Sterowanie obiegiem c.w.u.
Programy czasowe dzienne i tygodniowe dla pompy ładującej i cyrkulacyjnej zasobnika
Program dezynfekcji przeciwko bakteriom Legionelli
Ciągłe przygotowywanie ciepłej wody w zasobniku wg zasady ładowania warstwowego
Przygotowanie ciepłej wody w zasobniku poprzez wymiennik zewnętrzny
Rozbudowa systemu
Możliwość połączenia w system do 5 regulatorów SDC, z zastosowaniem jednego czujnika temperatury zewnętrznej
Komunikacja
Informacje przesyłane są po magistrali bus
Maksymalna odległość do 100 m
Komunikacja pomiedzy modułami naściennymi SDW... magistralą bus
Sygnalizacja alarmów
Regulator powiadamia na wyświetlaczu o występującym błędzie np. zbyt długi czas osiągania temperatury, zwarciu lub przerwaniu przewodu czujnika.
Zastosowanie regulatora Smile DHC
Typ
_Hy0512  
Regulator
OpisTyp
Regulator cyfrowy (bez podstawy) do montażu w szafie lub do zabudowy naściennej (patrz "Elementy opcjonalne i zamienne")SDC12-31N
Czujniki
OpisTyp
Czujnik temperatury zewnętrznejAF20-B54
Czujnik temperatury wody (przylgowy) WF, VF2, VFB, RLF (4)SF20-B54
Czujnik temperatury c.w.u. (bez pochwy) SF, VE2 (2)KTF20-65-2M
Akcesoria
OpisTyp
Moduł pomieszczeniowy z czujnikiem temperatury, zadajnikiem temperatury i przełącznikiem trybu pracySDW10EE
Elementy opcjonalne i zamienne
OpisTyp
Zanurzeniowy czujnik temperatury (zamiast SF20-B54)VF20-1B54
Czujnik temperatury cwu w tulei stalowej NIRO (zamiast KTF20-65-2M)VF20-3B54S
Zdalny moduł pomieszczeniowy z nastawnikiem i czujnikiem temperatury pomieszczeniaSDW30N
Podstawa montażowa do zabudowy w szafieSCS-12
Podstawa montażowa do zabudowy naściennej SWS-12
Zabezpieczenie STB
OpisTyp
Termostat bezpieczeństwa, zanurzeniowy, zakres 60...1300C, reset ręczny STW (2)STB1