1 Przykłady zastosowań

1.1 HCE80 - ogrzewanie podłogowe

1. Ogrzewanie podłogowe bez programu czasowego
Moduł pomieszczeniowy T87RF2083 z czujnikiem temperatury pomieszczenia oraz zadajnikiem musi być zamontowany bezpośrednio w strefie, w której będzie mierzył temperaturę. T87RF2083 przesyła drogą radiową wartość temperatury oraz wielkość...
więcej...
2. Ogrzewanie podłogowe z programem i bez programu czasowego
Regulator bezprzewodowy CMT927 posiada możliwość sterowania według programu czasowego i może być przypisany do dowolnej strefy sterowanej regulatorem HCE80. Pozostałe strefy mogą być sterowane bez programu czasowego na podstawie sygnału z czujnika...
więcej...
3. Ogrzewanie grzejnikowe i podłogowe, do stref grzewczych
Moduł sterujący evotouch, z dotykowym wyświetlaczem, posiada możliwość sterowania niezależnie do 8 stref grzewczych, bezprzewodowo steruje ogrzewaniem podłogowych przez regulator strefowy HCE80 oraz ogrzewaniem grzejnikowym przez bezprzewodowe...
więcej...

1.2 SDC - aplikacje kotłowe

4. SDC 3-10E - Sterowanie kotłem, 1 ob. bezpośrednim c.o., c.w.u.
więcej...
5. SDC 7-21E - Sterowanie kotłem, 1 ob. grzewczym bezpośrednim/ 1 ob. grzewczym mieszającym, obiegiem
więcej...
6. SDC 7-21E - Sterowanie kotłem z palnikiem 2-st., 1 ob. grzewczym bezpośrednim/ 1 ob. grzewczym mieszającym, obiegiem c.w.u.
więcej...
7. SDC9-21 - Sterowanie kotłem, 1 ob. grzewczym bezpośrednim/ 1 ob. grzewczym mieszającym, obiegiem c.w.u
więcej...
8. SDC9-21 - Sterowanie kotłem z palnikiem 2-st., 1 ob. grzewczym bezpośrednim/ 1 ob. grzewczym mieszającym, obiegiem
więcej...
9. SDC9-21 - Sterowanie kotłem z palnikiem 2-st., 1 ob. grzewczym bezpośrednim/ 1 ob. grzewczym mieszającym, obiegiemSterowanie kotłem, zasobnikiem buforowym. 1 ob. mieszającym, obiegiem c.w.u
więcej...
10. SDC12-31E/SDC3-40E - Sterowanie kotłem z palnikiem 2-st., 1 ob. grzewczym bezpośrednim/ 2 ob. mieszającymi, obiegiem c.w.u
więcej...
11. SDC12-31E/SDC3-40E - Sterowanie 2 kotłami z palnikami 2-st., 3 ob. mieszającymi, obiegiem c.w.u.
więcej...
12. SDC 3-40E - Sterowanie 1 ob. mieszającym
więcej...
13. SDC12-31 - Sterowanie kotłem, zasobnikiem buforowym. 1 ob. mieszającym, obiegiem c.w.u.
więcej...
14. SDC12-31 - Sterowanie kotłem, zbiornikiem buforowym. 1 ob. mieszającym, obiegiem c.w.u. z instalacją solarną
więcej...
15. SDC12-31 - Sterowanie kotłem na paliwo stałe, zbiornikiem buforowym, 1 ob. mieszającym, obiegiem c.w.u., ob. solarnym
więcej...

1.3 SDC - aplikacje w węzłach cieplnych

16. SDC7-21 - Sterowanie węzłem cieplnym z 1 ob. bezpośrednim c.o.
więcej...
17. SDC7-21 - Sterowanie węzłem cieplnym z 1 ob. bezpośrednim c.o., c.w.u.
więcej...
18. SDC9-21 - Sterowanie węzłem cieplnym z 1 ob. bezpośrednim c.o., ob. c.w.u. z wymiennikiem
więcej...
19. SDC7-21 - Sterowanie węzłem cieplnym z 1 ob. mieszającym c.o
więcej...
20. SDC7-21 - Sterowanie węzłem cieplnym z 1 ob. bezpośrednim c.o./ 1 ob. mieszającym c.o
więcej...
21. SDC7-21 - Sterowanie węzłem cieplnym z 1 ob. mieszającym c.o/ obiegiem c.w.u.
więcej...
22. SDC9-21 - Sterowanie węzłem cieplnym z 1 ob. bezpośrednim c.o./ 1 ob. mieszającym c.o i obiegiem c.w.u.
więcej...
23. SDC12-31 - Sterowanie węzłem cieplnym z 1 ob. mieszającym c.o i obiegiem c.w.u. z wymiennikiem
więcej...
24. SDC12-31 - Sterowanie węzłem cieplnym z 2 zaworami sieciowymi, 1 ob. mieszającym, c.w.u.
więcej...
25. SDC12-31 - Sterowanie węzłem cieplnym z 2 ob. mieszającymi, obiegiem c.w.u. z wymiennikiem
więcej...
26. SDC12-31 - Sterowanie węzłem cieplnym z 2 zaworami sieciowymi, 1 ob. bezpośrednim, c.w.u.
więcej...
27. SDC12-31 - Sterowanie 1 ob. mieszającym, obiegiem c.w.u. z wymiennikiem
więcej...
28. SDC9-21 - Sterowanie węzłem cieplnym z 1 ob. bezpośrednim, ob. c.w.u. z wymiennikiem, ob. solarnym
więcej...