5 HVAC – Klimatyzacja, Wentylacja

5.4 Sygnalizatory

1. Elektroniczny sygnalizator przepływu powietrza/cieczy, wersja kompaktowa (KSW)
więcej...
2. S6040 Sygnalizator przepływu powietrza, kanałowy
Sygnaliazatory przepływu służą do monitorowania przepływu w przewodach i kanałach wentylacyjnych w zastosowaniach wentylacyjno-klimatyzacyjnych. Sygnalizatory mają również zastosowanie w kanałach z nieagresywnym powietrzem w instalacjach klimatyzacyjnych...
więcej...
3. S6065 Sygnalizator przepływu cieczy
Sygnalizatory przepływu stosowane są do monitorowania wielkości przepływu w przewodach instalacji grzewczych i klimatyzacyjnych. W instalacjach z medium: woda, olej oraz w obiegach chłodzących i systemach smarowania.
więcej...
4. HSS-DPS Czujnik punktu rosy
Czujnik wczesnego ostrzegania stosowany jest w celu monitorowania przewodów instalacji chłodniczych lub powierzchni schłodzonych w celu ostrzeżenia przed powstaniem punktu rosy. Możliwość montażu na powierzchniach płaskich i zaokrąglonych....
więcej...