Zawory bezpieczeństwa SV300/G

Zawory bezpieczeństwa SV300/G
Zawory bezpieczeństwa SV300/G spełniają wymagania norm zharmonizowanych z Dyrektywą ATEX dla stosowania w zakładach górniczych, w przestrzeniach zagrożonych wybuchem metanu i pyłu węglowego,
Załączniki
L.p. Typ dokumentu (wersja) Nazwa pliku Rozmiar
1. DTR SV300G PDF DTR-SV300G-secure.pdf 843 KB