1.9 Armatura instalacji

1.9.1 Zawory różnicy ciśnień, upustowe

1. DU144 Różnicowy zawór upustowy
Zawór upustowy stosuje się wszędzie tam, gdzie producent kotła wymaga zastosowania obejścia lub gdy określa minimalny przepływ przez obejście podczas pracy kotła.
więcej...
2. DU145 Różnicowy zawór upustowy
Różnicowy zawór upustowy DU145 utrzymuje ciśnienie wytwarzane przez pompę w instalacjach grzewczych na stałym poziomie i redukuje hałas wywołany przepływem wody, zwłaszcza na skutek dławienia tego przepływu przez zawory grzejnikowe. Dzięki...
więcej...
3. DU146 Różnicowy zawór upustowy
Różnicowy zawór upustowy DU146 utrzymuje ciśnienie wytwarzane przez pompę w instalacjach grzewczych na stałym poziomie i redukuje hałas wywołany przepływem wody, zwłaszcza na skutek dławienia tego przepływu przez zawory grzejnikowe. Dzięki...
więcej...
4. DU146 M Różnicowy zawór upustowy dla systemów ciepłowniczych
Różnicowy zawór upustowy DU146M utrzymuje ciśnienie wytwarzane przez pompę w instalacjach grzewczych na stałym poziomie i redukuje hałas wywołany przepływem wody, zwłaszcza na skutek dławienia tego przepływu przez zawory grzejnikowe. Dzięki...
więcej...